Genderflux: Trans* voor dummies

Mannen die zichzelf vrouw voelen, vrouwen die eigenlijk een man (willen) zijn, jongeren die zich noch man, noch vrouw voelen of allebei. In film en media laat de T* van onze LGBTIQ+ gemeenschap zich meer en meer van hun horen: Bo, Petra, Sam, Kaat… Trans* is hot. Maar wat weet je eigenlijk over trans*? Er zijn heel wat ongeschreven regels die bepalen wie man of vrouw is en hoe mannen en vrouwen zich horen te gedragen. Wie deze regels niet volgt, valt buiten de norm. Waarom vinden we sommige dingen normaal en andere niet? In deze vorming nemen we je op een interactieve manier mee in de wereld van de trans*superdiversiteit. We staan stil bij courante begrippen en de positie van trans*personen in de maatschappij en L-community in het bijzonder.

We starten om 16u, einde is voorzien om 17u30.

LET OP: Toegang is gratis, maar inschrijven is verplicht via e-mail genderflux@l-day.be

genderflux

Scroll to Top