ONTMOET - ONTDEK - GENIET

Denken en doen

Een L-Day wil ook altijd een uitnodiging zijn om na te denken en bij te leren. We serveren de volgende lezingen, workshops en debatten die ongetwijfeld stof tot nadenken bieden:

Genderbewust opvoeden

13:30-14:30     Augustinessenzaal

gender en opvoedingKinderen kijken heel open en ontvankelijk naar de wereld. Ze leren op jonge leeftijd hoe ze verbonden zijn met elkaar en met de wereld. De (kleuter)onderwijzer is daarbij een belangrijk voorbeeld. Kinderen leven zich in, spelen rollen en ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Jammer genoeg leren ze daarbij ook dat kaptafels niet voor jongens zijn en voetbal niet voor meisjes. Genderstereotypen sluipen de school en opvoeding binnen op veel manieren. Net hier ligt een geweldige kans om te bouwen aan gelijke kansen. Genderbewustzijn kan het spel van het jonge kind positief beïnvloeden.

Chris Mazarese is lerarenopleider aan de UCLeuven en woordvoerder voor Holebihuis Vlaams-Brabant. In de lerarenopleiding UCLL werkte ze het thema van genderbewustzijn bij kleuters samen met studenten uit. Ze brengt het deze L-Day in een boeiende workshop.

 

HolebiTrans in de Vlaamse media

13:30-14:30     Filmzolder

Postdoctoraal onderzoekers Cecil Meeusen (Erasmus Universiteit Rotterdam – KU Leuven) en Laura Jacobs (Universiteit van Amsterdam) onderzoeken de mediaberichtgeving over minderheidsgroepen. Ze bestuderen in detail op welke manier homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuele mannen en vrouwen en transgender personen in beeld worden gebracht in het VRT-avondnieuws vanaf 1986. Hoe en in welke hoedanigheid komen lesbische vrouwen ter sprake? Worden ze ook zelf aan het woord gelaten? Wat zijn de verschillen met homoseksuele mannen en transgenders? Welke evoluties zien we? Welke thema’s komen terug? Hoe zichtbaar zijn lesbische en biseksuele vrouwen eigenlijk in de Vlaamse media? En belangrijk: in welke mate heeft deze beeldvorming in de media invloed op de manier waarop onze samenleving denkt over holebi’s? De onderzoekers sluiten af met enkele aanbevelingen voor de toekomst. In aanloop naar het debat over zichtbaarheid later op de dag is dit een onmisbare lezing.

 

‘Hoe stelt u het?’

15:30-17:00    Augustinessenzaal

Een workshop waarbij je uitgedaagd wordt om een standpunt in te nemen over uiteenlopende thema’s die allemaal te maken hebben met de holebiwereld en lesbisch zijn in het bijzonder.

Wat denk jij over visibiliteit van lesbiennes in de media? Zijn aparte verenigingen, café’s en feestje voor lesbiennes nodig of werken ze de aanvaarding van lesbiennes en holebi’s in het algemeen in de maatschappij juist tegen?

&enofWe gaan op een respectvolle manier met elkaar in discussie en hopen zo interessante gesprekken op gang te trekken.

Deze workshop is een klassieker onder de vormingen bij &of. &of staat voor speels, open laagdrempelig en fun. Los van alle hokjesdenken bieden ze een veilige omgeving voor wie hun eigen identiteit wil ontdekken. Op de jongerenavond is er een leeftijdsgrens van 30 jaar, maar op de L-Day is iedereen welkom.

Maximum 15 deelnemers

Reserveren is aangeraden

www.enof.be

Discriminatie melden

15:00-16:30    Filmzolder

Wat doe je als je geconfronteerd wordt met discriminatie of geweld? Lesbofobe, bifobe, homofobe, transfobe reacties, iedereen kan er wel voorbeelden van geven. Wanneer meld je een voorval? Wat gebeurt er met zo’n melding? De politie en het meldpunt discriminatie leggen het van draadje tot naaldje uit.

In samenwerking met de stad Leuven.

Speakers’ Corner: Alles uit de kast!

16:00-17:30     Wagehuys

Lesbische en biseksuele vrouwen zijn nog vaak onzichtbaar in de media. Als ze wel verschijnen, zijn we daar dikwijls niet onverdeeld gelukkig mee. Blijven de beelden niet te stereotiep? Worden er geen nieuwe stereotypen gecreëerd die even beperkend zijn? Zijn er voor jonge (of minder jonge), zichzelf ontdekkende lesbische vrouwen voldoende rolmodellen om zich in te herkennen en zich positief mee te identificeren? Zolang lesbiennes als groep onzichtbaar blijven, zal ook de indruk blijven bestaan dat het om een kleine minderheid zou gaan, uitzonderingen op de ‘hetero-normatieve’ regel.

De L-Day staat in het teken van de positieve zichtbaarheid van lesbische en biseksuele vrouwen, maar mag dat ook iets kosten? En wat doe jij er zelf aan? Het L-Day-team nodigt een aantal vrouwen uit op het podium, maar ook jij mag je gedacht komen zeggen. Wat moet er veranderen zodat we positief zichtbaarder worden en hoe ga jij daaraan meewerken?

Spreektijd is afgebakend tot 7,5 minuten.

Wil je graag meedoen, reserveer dan je spreektijd via de inschrijvingspagina.

Om te komen luisteren en vragen te stellen vanuit het publiek is reserveren niet nodig.